Fugt

FUGT, SVAMP OG INDEKLIMA

Jeg kan tilbyde en gennemgang af dit hus eller lejlighed for fugtproblematikker.

Vigtigst for mig og jer er at finde årsagen til problematikken, så der ikke opstår nye problematikker efter at der er foretaget en udbedring.

Jeg samarbejder med erfarende eksperter, som kan foretage biologiske testundersøgelser af en skimmelsvamp, hvis dette skulle blive nødvendigt. I en skimmelsvampsundersøgelse udtages der relevante prøver, som efterfølgende sendes til laboratorier, med efterfølgende let forståelige rapport, der indeholder beskrivelser af de indsendte prøver, samt vejledning og forslag til det næste step i handlingsforløbet.

Disse laboratorie test er ikke mit fagområde og foretages udelukkende af eksperter i hvide kitler i laboratorier. Min ekspertise er hvorfor der opstår fugt problematikker og hvad der kan gøres for at udbedre disse og sikre et bedre indeklima.

Hvis en bygningsejer ønsker testresultater på skimmelsvampstypen, kan jeg foretage en såkaldt Mykometer test, på stedet, der efterfølgende sendes til et testlaboratorium.
Jeg kan tilbyde et opstarts møde, hvor jeg registrerer og foretager fugtmålinger, i tagrum, kældre og krybekældre, samt inde i boligen.

Jeg kan tjekke bygningen udendørs for at finde årsager til indtrængende vand, f.eks. tag, skotrender, kviste og f.eks. tagrender mm.

Når den formodede årsag er lokaliseret, kan forholdene udbedres af en håndværker, og med efterfølgende opfølgning kan jeg se om der stadig vil være fugtproblematikker der er årsagsskabende for evt. skimmel svamp.

Dette er den bedste og billigste start på et fugtproblematisk tema.

Min erfaring har lært mig, som følge at ca-4-5000 husbesøg gennem ca. 20 år som byggesagkyndig og energi konsulent, at være den bedste og billigste metode.

Ekspert undersøgelser med laboratorie undersøgelser, kan blive bekostelige, og ikke altid nødvendige, vigtigst er at finde årsagen og få forholdet udbedret.

Et svar på en laboratorie test er fint, men fjerner ikke fugtproblematikken i boligen.

Jeg er ekspert på bygningen, laboratorie eksperten er på testen.. ☺

PRIS FOR EN GENNEMGANG AF DIT STANDARD HUS

Mindste pris er for en gennemgang 2.500,- kr. plus moms. Geografi, 20 km fra Aalborg.

Kørsel udover 20 km faktureres efter statens takster + medgået tid. Efterfølgende time pris er 750,-kr plus moms.

Bygningsundersøgelser/gennemgang aftales individuelt, afhængig af ønske om rådgivning og omfang samt evt. opfølgning efter diverse tests.

Betaling: Mobile pay ved besigtigelsen, evt. kan der efterfølgende fremsendes en faktura pr mail, med 8 dages betalingsfrist.

(+45) 20 30 28 48
carsten@pehrssonbyg.dk