Køberrådgivning

En handel med hus eller ejerlejlighed kan virke uoverskuelig – både for køber og sælger

Hvis boligen får et Huseftersyn og en Energimærkning, får du et godt kendskab til ejendommens tilstand inden du handler.

Med et Huseftersyn kan køber undgå ubehagelige overraskelser i form af store ekstraregninger til reparationer.

Energimærket giver køber et realistisk overblik over udgifter til varme, el og vand. Samtidig får køber forslag til forbedringer, der ville reducere disse udgifter.

GOD KØBERRÅDGIVNING BØR INDEHOLDE

  • Gennemgang og spørgsmål af foreliggende tilstandsrapport, energimærke og elrapport.
  • Grundig gennemgang af ejendommen og med fokus på evt. byggetekniske problematikker beskrevet i tilstandsrapporten. Herunder øvrige fejl som ikke er beskrevet i tilstandsrapporten og konsekvens.
  • Rådgivning og vejledning om ejendommens fejl og mangler, samt forventlige vedligeholdelser. Renoveringer samt muligheder for ejendommen.
  • Informere køber om konsekvenser og udfordringer om ejerskifteforsikringer.
  • Rådgivning og generel vejledning om ejendommen set i forhold til andre tilsvarende ejendomme.

En byggesagkyndig kan udføre denne køberrådgivning. Dette foregår sammen med en køber på ejendommen, I får en grundig gennemgang af ejendommen, så I derved får en klar fornemmelse af ejendommes muligheder og udfordringer inden huskøbet. Fejl og mangler registreret i tilstandsrapporten gennemgås og hvorvidt disse evt. fejl og mangler kan udbedres, og hvorvidt de vi få betydning for jer som husejer.

Forholdene kan gennemgås som led i en vedligeholdelse plan for de kommende år, så I kan udarbejde et ca. budget for ejendommen.

Afslutningsvis giver den byggesagkyndige en samlet vurdering af ejendommen, set i forhold til tilsvarende ejendomme med samme alder og byggestil, samt ud fra besigtigelsen og de foreliggende rapporter.

HVAD KOSTER EN KØBERRÅDGIVNING?

2.500,00 kr. excl. moms, for et standard parcelhus op til ca. 20 km fra Aalborg. Ved større ejendomme aftales pris for medgået tid og kørsel.

Betaling: Mobile pay ved besigtigelsen, evt. kan der efterfølgende fremsendes en faktura pr mail, med 8 dages betalingsfrist.

(+45) 20 30 28 48
carsten@pehrssonbyg.dk