Salgsrådgivning

SALGSRÅDGIVNING – FÅ DIT HUS SOLGT HURTIGERE OG TIL MINDRE AFSLAG I PRISEN

Med ca. 20 års erfaring som byggesagkyndig, med udarbejdelse af tilstandsrapporter og energimærker, har jeg erfaret at mange hussælgere kunne have haft brug for rådgivning og vejledning af mig, før de satte deres hus til salg. Jeg er helt overbevidst om den udgift for rådgivningen er tjent ind mange gange, og huset kunne være blevet solgt hurtigere og med et væsentligt mindre afslag i husprisen.

Beliggenhed er altafgørende for prisen, men det er tilstanden også. Beliggenhed kan ikke ændres på, men det kan standen.

Principielt for en hushandel, bedst mulig stand, medfører hurtigere handel end for et tilsvarende hus med samme beliggenhed.

Enkelt ikke? men det tænker mange hussælgere ikke på. Hermed det første gratis råd.

Mange sælgere har spurgt mig om hvad de kunne have gjort før salget og bare de havde vist alt der skulle beskrives i en tilstandsrapport, så havde de udbedret de mange små fejl, før jeg kom og lavede rapporten.

HVAD ER EN SALGSRÅDGIVNING

Jeg gennemgår ejendommen med sælger, oplyser om de fejl og mangler en byggesagkyndig vil notere ned i tilstandsrapporten som fejl og mangler.

Mange af disse fejl kan sælger efterfølgende få udbedret inden den byggesagkyndige kommer.

Der er primært tale om mindre fejl der nemt, hurtigt og billigt kan udbedres.

FOR EKSEMPEL

Badeværelser, i bruseafsnittet er der næsten altid små revner i fugerne, dette medfører at der i tilstandsrapporten skal noteres en skadebeskrivelse der medføre karakteren K3, som betyder at forholdet kan medføre risiko for følge skader.

Det er en træls karakter at have stående i tilstandsrapporten, fordi mange købere er meget kritiske over for denne karakter, og ofte tror køber det koster en formue at få forholdet udbedret, og på den baggrund vi de have et stort afslag. Men køber ved så ofte ikke at denne revnede fuge i badeværelset kan udbedres for et beskedent beløb, typisk 500,-kr.

Der kan også være mange mindre uvæsentlige fejl på huset, de fleste har sælger levet med i mange år og tillægger ikke dem noget værdi, men det gør en køber som ser huset med helt andre øjne.

HVAD KAN SVARE SIG AT GØRE VED HUSET INDEN SALG?

F.eks: Skal vi udskifte taget, køkkenet, badeværelset eller vinduerne for at få et hurtigere salg, kan det svare sig?

Svaret er et stort nej! Fordi en kommende ejer planlægger måske en udskiftning af køkken og bad, måske fordi køber er håndværker og arbejder i en køkken forretning eller kender en der udfører udskiftningen billigt. Skifter husejer lige selv køkkenet for at få mere i pris for huset, kan det være den nye køber ikke vil købe huset fordi de hellere vil have et andet og mere smart køkken end den stil og ikke mindst kvalitet sælger er kommet frem til.

HURTIG OG SIKKERT SALG GENERELT

De seneste år har der været vist mange fjernsyns programmer om dette tema, det er nok fordi der er noget om snakken.

Måske I har set de dokumentar udsendelser der har været vist på tv, som f.eks: Hus til Halsen?

Ejendomsmæglerne er nok dem der ved mest om hushandler, særligt salgsdelen og det med prissætningen. Det er deres fagområde.

Et hus i en flot vedligeholdt stand sælger bedre end et hus i ringe stand, med et mindre afslag i prisen til forskel.

Fjernsynsprogrammerne som har vist huse der ikke har kunnet sælges efter en lang liggetid, har vist, at der mod en mindre istandsættelse, større oprydning og måske en lidt anden indretning, at denne opfriskning medføre at huset ofte bliver solgt med et beskedent prisafslag og hurtigt.

Mit fagområde, udover det byggetekniske, er også æstetik om hvordan tager huset sig bedst ud og hvad der nemt og for et beskedent beløb kan gøres mere salgsbart. Den investering lønner sig, fordi huset sælges hurtigere og til prisen.

Jeg kan hjælpe med dette og udgiften dertil vil næsten garanteret være lønsom. Jeg kan tilbyde en planlægning for de aktiviteter der er nødvendige, så ejendommen fremstår mere attraktiv.

Jeg har samarbejdspartnere der kan hjælpe med en husrengøring, oprydning og en mindre istandsættelse. Dette kunne være særdeles aktuelt ved et ældre hus, f.eks. et dødsbo, der fremstår ringe vedligeholdt og meget såkaldt oplagret indbo.

PRIS FOR EN SALGSRÅDGIVNING

Gennemgang med mundtlig rådgivning, for et standard parcelhus. Max 20 km fra Aalborg : 2.500,- kr. excl. moms.

Ved større ejendomme aftales pris for medgået tid og kørsel.

Betaling: Mobile pay ved besigtigelsen, evt. kan der efterfølgende fremsendes en faktura pr mail, med 8 dages betalingsfrist.

(+45) 20 30 28 48
carsten@pehrssonbyg.dk